Actualiteiten

Weet u het nog? Een in de jaren negentig veelgehoorde term, in samenhang met opname van ouderen in een zorg-instelling.
Tot 1997 betaalde men een vermogensafhankelijke eigen bijdrage bij opname in een bejaardentehuis, en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage bij opname in een verpleeghuis. Per 1997 werden de bijdragen beide inkomensafhankelijk, en was het "gedaan" met huis-op-naam-van-de-kinderen-zetten.
Recent, per 1 januari 2013, zijn de regels weer eens gewijzigd, en betalen mensen met Box 3-vermogen dat hoger is dan de vrijstelling in box 3, een hogere eigen bijdrage (vermogensinkomensbijtelling). Dit betekent dat bij het inkomen (volgens de wet inkomstenbelasting, waarbij ook al 4% van het box 3 vermogen is meegeteld) nog eens 8% van het Box 3-vermogen wordt opgeteld, voor zover dat vermogen meer is dan de vrijstelling. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Ook is bepalend of de cliënt in een AWBZ-instelling verblijft of thuis AWBZ-zorg ontvangt.
Vooral ouderen met een beperkt inkomen (bijvoorbeeld alleen AOW en een eigen woning met overwaarde) zullen de nieuwe maatregelen gaan voelen. Want na opname in een verzorgingstehuis zal de woning verkocht worden en hebben ze opeens een groot vermogen in box 3.
Er bestaan diverse mogelijkheden om het Box 3-vermogen te verminderen; te denken valt aan actuele testamenten, schenkingen aan de kinderen (zowel feitelijke vermogensoverdracht alsook schenkingen "op papier"), en, als een echtgenoot is overleden, uitvoering geven aan diens testament, dus bij notariële akte vaststellen hoe groot de kindsdelen zijn, overeenkomen dat de kindsdelen opeisbaar zijn bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis, enzovoorts.
Omdat er bij de toetsing twee volle kalenderjaren wordt teruggekeken naar het verloop van de stand van het Box 3-vermogen is het zaak tijdig met maatregelen te beginnen.
Vragen of behoefte aan een informatief gesprek? Neem contact met ons op.
Avondopenstelling op afspraak.

Infracom