Actualiteiten

In een "gewoon" testament" laat u bij de notaris beschrijven welke zaken er na uw overlijden moeten worden geregeld voor uw gezin en over uw bezit, wie uw erfgenamen worden, dat het alleen voor de eigen kinderen is (en na echtscheiding het betreffende ex-schoonkind niet meedeelt in het kindsdeel) enzovoorts. Wat u in zo'n testament heeft bepaald, wordt pas na uw overlijden uitgevoerd. Tot die tijd is de inhoud van uw testament niet bekend.
Tegenwoordig bestaat ook een Levenstestament, de mogelijkheid om wensen en regelingen voor uw komende levensfasen op te nemen in een notariële akte. In zo'n levenstestament regelt u allerlei zaken die al gaan gelden terwijl u nog wel in leven bent, maar op dat moment niet dus zelf meer in staat bent om beslissingen te nemen.
U kunt hierbij denken aan:

  • vastleggen wie uw financiële zaken moet regelen en uw administratie. U kunt de persoon aanwijzen en volmacht geven, die deze financiële zaken en uw administratie moet regelen. U kunt daarbij ook richtlijnen geven, bijvoorbeeld: mag die persoon schenkingen doen, en zo ja, aan wie en tot welk bedrag per jaar. Mag die persoon uw huis verkopen als u om gezondheidsredenen niet meer in uw eigen woning kunt blijven? Wat moet die persoon met de inboedel doen, indien u blijvend wordt opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis?
  • aangeven wie door de kantonrechter tot mentor moet worden benoemd; een mentor neemt allerlei beslissingen voor u op het persoonlijke gebied zoals uw gezondheidszorg.
  • aangeven wie tot bewindvoerder of curator moet worden benoemd als een dergelijke persoon benoemd moet worden. Een bewindvoerder beheert uw vermogen en moet periodiek daarover verantwoording afleggen aan de kantonrechter.
  • vastleggen welke medische zorg gewenst is, waarbij u aangeeft welke medische handelingen bij het naderen van uw einde al dan niet moeten worden toegepast (een levenswensverklaring of juist een euthanasieverklaring).
  • vastleggen of u in een hospice opgenomen wenst te worden indien uw overlijden aanstaande is en verzorging thuis dan niet meer mogelijk is.
  • indien u een onderneming heeft: wie in deze situatie dan voor het bedrijf de beslissingen mogen nemen, moet het beleid erop gericht zijn de onderneming in stand te houden of juist om het te verkopen?
  • wie mogen namens u stukken opvragen, die bij de notaris liggen?

Voor iedereen, jong en oud, kan het nuttig zijn om uw wensen vast te leggen, zodat familieleden in de situatie waarin u zelf geen beslissingen meer kunt nemen, weten hoe zij moeten handelen of in elk geval richtlijnen hebben waarop zij hun handelen kunnen baseren.

Op de website www.wievandedrie.nl kunt u al veel informatie vinden.

Hebt u nog vragen of is er bij u behoefte aan een informatief gesprek ?
Bel ons op 038-332 55 55 / 038-385 10 30, of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen ?AVONDOPENSTELLING OP AFSPRAAK.Infracom