Familierecht

Einde van de gezamenlijke voogdij

De gezamenlijke voogdij eindigtzodra het kind meerderjarig wordt; na het overlijden van een van de voogden of als een van hen uit de voogdij is ontslagen of ontzet. De overblijvende voogd oefent de voogdij daarna alleen uit; door beëindiging van de gezamenlijke voogdij op verzoek van een of beide voogden; door een rechterlijke beslissing waarbij het gezag over de minderjarige aan een ander wordt opgedragen; door ontheffing of ontzetting uit de voogdij van (één van de) voogden.

Infracom