Het notariaat van nu..

Tegenwoordig zijn notarissen gewone, hardwerkende mensen met een universitaire juridische opleiding. Bij uitstek ligt het werkterrein van de notaris op het privaatrechtelijke gebied.
De overheid heeft een aantal speciale taken toegekend aan uitsluitend het notariaat. De belangrijkste daarvan zijn het opmaken van akten met betrekking tot de overdracht van onroerend goed, het vastleggen van (hypotheek)leningen, het opstellen van testamenten en het opstellen van huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten.

De wetgeving wordt steeds ingewikkelder. De regeldichtheid in Nederland neemt hand over hand toe. In de steeds veranderende maatschappij moet de notaris steeds alert blijven en zijn kennis op peil houden om zijn clienten optimaal van dienst te kunnen zijn. Het is haast ondoenlijk voor een persoon om alle werkterreinen volledig te beheersen.

Het is daarom een trend geworden voor notarissen om maatschappen aan te gaan en zich te specialiseren om clienten op een verantwoorde manier te kunnen blijven adviseren. Door deze trend van centralisatie ontstaan steeds meer mammoetkantoren, die een hoge specialisatiegraad nastreven. Het gevaar kan echter ontstaan dat de persoonlijke, vertrouwelijke band tussen notaris en client de basis van een goede advisering verloren gaat.

Infracom