Het notariaat van toen

De onkreukbaarheid van het notariaat en het vertrouwen in haar deskundigheid zijn niet altijd even vanzelfsprekend geweest.
Het imago van het notariaat in de 16e en 17e eeuw was niet echt vertrouwenwekkend te noemen: onomwonden werd het notariaat beschuldigd van onbekwaamheid, onachtzaamheid, domheid, bedrog en zelfs corruptie...

Sindsdien zijn de tijden gelukkig totaal veranderd. Aan de verbetering van het imago van het notariaat is hard gewerkt. Het maatschappelijk aanzien van de notarissen is behoorlijk gestegen en misschien zelfs wat doorgeslagen naar de andere kant.
Ten tijde van onze opa's en oma's vormden de notaris, de dominee, de dokter en de burgemeester de elite van het dorp. Het waren onaantastbare figuren; wat zij zeiden werd voor waar aangenomen. De 'gewone' mensen waren onderdanig en onmondig.

De notaris regelde de zaken voor de mensen, de mensen hadden ontzag voor hem en tekenden de voorgelegde akten vol vertrouwen.


Infracom