Ondernemingsrecht

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer privé aansprakelijk. Er kan dan geen onderscheid worden gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer.
(Dit is anders bij de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap met verschillende beherende vennoten. Hierover later meer). In zo'n geval is bijvoorbeeld de ondernemer die met een eenmanszaak aan het economisch verkeer deelneemt, met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Is deze ondernemer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat. (Men is gehuwd in algehele gemeenschap van goederen wanneer men geen huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt.)

Voorbeelden

ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
rechtspersonen rechtspersonen
rechtsvormen en bijkomende zaken rechtsvormen en bijkomende zaken
Infracom